Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

Szkolenie trwa 180 minut

Prowadzenie mgr Anna Klincewicz-Lebioda
psycholog w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

koszt szkolenia 600 zł brutto od Rady Pedagogicznej. CENA DOTYCZY PRZEDSZKOLI W ŁODZI.

Poza Łodzią – koszt ustalamy indywidualnie.