Dla specjalistów

OFERTA DLA SPECJALISTÓW

ORGANIZACJA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, SPOTKAŃ

związanych tematycznie z logopedią, pedagogiką, edukacją

/aktualne informacje zamieszczamy na bieżąco – zapraszamy do odwiedzania naszej strony/

_________________________________________________________

Z przyjemnością zapraszamy na warsztat dla nauczycieli, psychologów, terapeutów, logopedów i innych osób pracujących z dziećmi  oraz dla rodziców

podczas warsztatu

„TO MEGA WAŻNE, BY BYŁY UWAŻNE”
Uważny i bardzo ważny warsztat dla rodziców i osób pracujących z dziećmi

porozmawiamy o wpływie UWAŻNOŚCI na codzienność dzieci i dorosłych, zasmakujemy ćwiczeń mindfulness i nauczymy się stosować je w domu, przedszkolu, szkole, w wychowaniu i w terapii…

Organizatorka i prowadząca spotkanie: 
Karolina Witczak-Jabłońska – założycielka Centrum Rozwoju i Terapii RATIO, mama trójki dzieci (11,10,6 lat), terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, logopeda, „za chwilę” psycholog (w trakcie studiów). Pasjonatka pracy z dziećmi i rodzicami, miłośniczka efektywnych metod uczenia i wspierania. Od kilku lat zanurzona w UWAŻNOŚCI – MINDFULNESS (m.in po międzynarodowym kursie MBSR), Praktykująca UWAŻNOŚĆ w życiu osobistym i w pracy z dziećmi.

_________________________________________________________

świat opowiadanySZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – zapraszamy rady pedagogiczne, grupy

WARSZTAT
Świat opowiadany

Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów stosowana do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2 r. ż.

Prowadzący – mgr Barbara Bednarska, mgr Dorota Szubstarska

W świecie opowiadanym zawsze coś się dzieje. Jest ruch i zmienne emocje, a wszystkie historie dobrze się kończą. Narracja uruchamia wyobraźnię terapeuty i budzi zainteresowanie dziecka…

Autorska metoda pracy terapeutycznej opiera się na wykorzystaniu obrazkowych scenariuszy do zajęć z małymi dziećmi. Część pierwsza materiałów dydaktycznych ukazała się nakładem wydawnictwa Harmonia w lutym 2014r (cz II. w przygotowaniu) . Bogaty i ciekawy materiał poznawczy pozwala rozwinąć narrację i dialog w oparciu o fabułę porządkującą przebieg zajęć. Metoda od kilkunastu lat z powodzeniem stosowana jest w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku

Praca ze scenariuszami zakłada twórcze podejście do wczesnej terapii mowy. Znajduje zastosowanie na zajęciach terapeutycznych oraz ogólnorozwojowych w żłobkach i przedszkolach, w terapii logopedycznej i na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zakres merytoryczny warsztatów:

I. Część teoretyczna

1. Narracja i dialog w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.

2. Rola osoby dorosłej w kreowaniu dyskursu. Cechy mowy adresowanej do małych dzieci.

3. Implikacje terapeutyczne: Holistyczne podejście do zajęć rozwijających mowę dziecka.

II. Część praktyczna :

1. Prezentacja metody pracy ze scenariuszami obrazkowymi. Pokaz nagrań z zajęć oraz materiałów dydaktycznych.

2. Sztuka uproszczonej narracji – praca z tekstem opowiadanym.

3. Konstruowanie ćwiczeń – zasady pracy opartej na fabule.

4. Podstawy metodyki pracy na zajęciach grupowych dla małych dzieci.

5. Zastosowanie rekwizytów i prostych technik dramowych w zabawach wokół fabuły

Wystawiamy faktury vat

zgłoszenia, również wstępne prosimy kierować na  poczta@ratio.edu.pl , telefonicznie 608 616 426

__________________________________________________________

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA TERMINÓW SZKOLEŃ dla grup:

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Dr Krzysztof Szamburski

Wykorzystanie SI (integracji sensorycznej) w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy.
Dr Krzysztof Szamburski

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski
Dr Krzysztof Szamburski

WARSZTAT Świat opowiadany

Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów stosowana do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2 r. ż.
Prowadzący – mgr Barbara Bednarska, mgr Dorota Szubstarska
____________________________________________________________________

ODBYŁO SIĘ…

–> 10.04.2018r.

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Prowadzenie – Magda Buchla

–> 12 marca 2016r. WARSZTAT

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski

Prowadzenie – dr Krzysztof Szamburski

–> 7 marca 2014r. WARSZTAT

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Prowadzenie –  dr Krzysztof Szamburski

–> 22-23 listopada 2014r. ŁÓDŹ, 17-18 stycznia 2015r. Działoszyn

SZKOLENIE Interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki z elementami integracji sensorycznej. (TERAPIA RĘKI I i II stopnia)
Jacek Szmalec, Radosław Rutkowski

–> 4 października 2014r. WARSZTAT

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski
Prowadzenie – dr Krzysztof Szamburski

–> 31 maja 2014r. SZKOLENIE

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej.
Prowadzenie – Marta Baj-Lieder

–> 15 lutego 2014r. WARSZTAT

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Prowadzenie –  dr Krzysztof Szamburski (-> TUTAJ więcej o prowadzącym szkolenie <- )

–> 26.10.2012 SZKOLENIE

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Prowadzenie – dr Marta Korendo

–> 26.11.2011 SZKOLENIE

Wykorzystanie SI (integracji sensorycznej) w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy.
Dr Krzysztof Szamburski (-> TUTAJ więcej o prowadzącym szkolenie <- )

–> 9.04.2011 SZKOLENIE

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska