Dla specjalistów

OFERTA DLA SPECJALISTÓW

ORGANIZACJA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, SPOTKAŃ

związanych tematycznie z logopedią, pedagogiką, edukacją

/aktualne informacje zamieszczamy na bieżąco – zapraszamy do odwiedzania naszej strony/

_________________________________________________________

13 kwietnia 2019 sobota 10-14

Z przyjemnością zapraszamy na warsztat dla nauczycieli, psychologów, terapeutów, logopedów i innych osób pracujących z dziećmi  oraz dla rodziców

podczas warsztatu

„TO MEGA WAŻNE, BY BYŁY UWAŻNE”
Uważny i bardzo ważny warsztat dla rodziców i osób pracujących z dziećmi

porozmawiamy o wpływie UWAŻNOŚCI na codzienność dzieci i dorosłych, zasmakujemy ćwiczeń mindfulness i nauczymy się stosować je w domu, przedszkolu, szkole, w wychowaniu i w terapii…

Organizatorka i prowadząca spotkanie: 
Karolina Witczak-Jabłońska – założycielka Centrum Rozwoju i Terapii RATIO, mama trójki dzieci (11,10,6 lat), terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, logopeda, „za chwilę” psycholog (w trakcie studiów). Pasjonatka pracy z dziećmi i rodzicami, miłośniczka efektywnych metod uczenia i wspierania. Od kilku lat zanurzona w UWAŻNOŚCI – MINDFULNESS (m.in po międzynarodowym kursie MBSR), Praktykująca UWAŻNOŚĆ w życiu osobistym i w pracy z dziećmi.

______________________________________________________________

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst i zbliżenie

18 maja 2019r KRAKÓW

Szkolenie-warsztat dla specjalistów i rodziców zainteresowanych zagadnieniem
MUTYZMU WYBIÓRCZEGO.

Centrum Rozwoju i Terapii RATIO
zaprasza na spotkanie z Panią Alicją Iwanowską
– logopedą, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem
z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi dotkniętych
mutyzmem wybiórczym.

Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy i różnicowania MUTYZMU WYBIÓRCZEGO (część krótsza spotkania) oraz PRZEDE WSZYSTKIM z praktycznymi wskazówkami, technikami i sposobami pracy z dziećmi.
Naszym celem jest również obalenie mitów związanych z mutyzmem wybiórczym.

UWAGA!
Spotkanie wzbogacone będzie o rozmowę z MAMĄ dziecka  dotkniętego mutyzmem wybiórczym, stanowiącą niezwykle cenne wsparcie  zarówno dla specjalistów jak i rodziców.

CO DOKŁADNIEJ W RAMACH SPOTKANIA…

*Od podejrzeń do rzetelnej diagnozy…
Jaką drogę należy pokonać, aby potwierdzić bądź wykluczyć
podejrzenia mutyzmu wybiórczego.
*Jak pracować? Od kiedy? Gdzie? Kto realnie zaczyna pomagać?
*Rola rodzica, nauczyciela, terapeuty w pracy z dzieckiem.
*Praktyczne porady, propozycje – metody pracy:
-komunikacja 1:1, -metoda małych kroków,
-metoda trójkąta, -planowanie programu,
-generalizacja mowy,
*Studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.
* Refleksje.

PROWADZĄCA
Alicja Iwanowska
logopeda, nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy z dziećmi. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizacje w ramach studiów podyplomowych z Logopedii
i Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki, Organizacji i Zarządzania Oświatą. Szkolenia i warsztaty m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7.” Aby lepiej wspierać i komunikować się z osobami głuchymi ukończyła III-poziomowy kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych oraz trzystopniowy kurs KSS-3 dla zaawansowanych uzyskując kwalifikacje: tłumacza języka migowego. Członek Stowarzyszenia Osób Niesłyszących „Nysa Zgorzelec”. Uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez Maggie Johnson – współautorkę książki pod tytułem ,,The Selective Mutism Resurce Manual” – „Dzieci, które potrafią mówić, ale tego nie robią…
Mutyzm Wybiórczy – istota i metody terapii”. Pracuje z dziećmi wykorzystując własne teksty, zabawy i gry. Jako logopeda pracuje od 2002 roku, posiada bogate doświadczenie  w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym. Organizatorka  i współorganizatorka projektów i inicjatyw podejmowanych w ramach pracy w szkole i poza nią: zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów w młodszym wieku szkolnym – grupy wsparcia, innowacja pedagogiczna „Mówię – migam, piszę – czytam, uczę się poprawnej komunikacji”- której celem jest integracja dzieci
z dysfunkcjami słuchu.

„Ja cię potrzebuję, ty mnie potrzebujesz – pomóżmy sobie nawzajem” – wsparcie dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. „Spacer wrażeń” – spotkania z dziećmi
i rodzicami, wspólne poznawanie, odkrywanie i przeżywanie, którego celem jest inicjatywa rodzicielstwa bliskości oraz sensoryczne
i motoryczne usprawnianie dzieci. Współautorka „Programu psychoedukacyjnego dla dzieci 7- 10 letnich doskonalącego sprawność językową” wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie.
Pracuje w Szkole Podstawowej Nr3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu oraz prowadzi własny Gabinet Logopedyczny MigaMiś w Zgorzelcu.

☕  W ramach spotkania dobra energia oraz poczęstunek
– pyszna kawa, herbata, napoje oraz smaczne przekąski

 Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu
wystawiamy rachunki


-> REZERWACJA MIEJSCA

– wstępna: poczta@ratio.edu.pl
– ostateczna po dokonaniu wpłaty

-> KOSZT UDZIAŁU 300zł/os.
płatności przyjmujemy do 13.05.2019r.

dane do przelewu:

RATIO Karolina Witczak-Jabłońska  Sosnowa 4, 95-006 Bukowiec
24 1140 2004 0000 3602 7700 9133 W tytule przelewu proszę wpisać DATĘ SZKOLENIA, którego dotyczy wpłata (18.05.2019)
oraz numer telefonu kontaktowego do Państwa.

pytania, informacje: poczta@ratio.edu.pl

Zapraszamy na WWW.RATIO.EDU.PL

_________________________________________________________

świat opowiadanySZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – zapraszamy rady pedagogiczne, grupy

WARSZTAT
Świat opowiadany

Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów stosowana do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2 r. ż.

Prowadzący – mgr Barbara Bednarska, mgr Dorota Szubstarska

W świecie opowiadanym zawsze coś się dzieje. Jest ruch i zmienne emocje, a wszystkie historie dobrze się kończą. Narracja uruchamia wyobraźnię terapeuty i budzi zainteresowanie dziecka…

Autorska metoda pracy terapeutycznej opiera się na wykorzystaniu obrazkowych scenariuszy do zajęć z małymi dziećmi. Część pierwsza materiałów dydaktycznych ukazała się nakładem wydawnictwa Harmonia w lutym 2014r (cz II. w przygotowaniu) . Bogaty i ciekawy materiał poznawczy pozwala rozwinąć narrację i dialog w oparciu o fabułę porządkującą przebieg zajęć. Metoda od kilkunastu lat z powodzeniem stosowana jest w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku

Praca ze scenariuszami zakłada twórcze podejście do wczesnej terapii mowy. Znajduje zastosowanie na zajęciach terapeutycznych oraz ogólnorozwojowych w żłobkach i przedszkolach, w terapii logopedycznej i na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zakres merytoryczny warsztatów:

I. Część teoretyczna

1. Narracja i dialog w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.

2. Rola osoby dorosłej w kreowaniu dyskursu. Cechy mowy adresowanej do małych dzieci.

3. Implikacje terapeutyczne: Holistyczne podejście do zajęć rozwijających mowę dziecka.

II. Część praktyczna :

1. Prezentacja metody pracy ze scenariuszami obrazkowymi. Pokaz nagrań z zajęć oraz materiałów dydaktycznych.

2. Sztuka uproszczonej narracji – praca z tekstem opowiadanym.

3. Konstruowanie ćwiczeń – zasady pracy opartej na fabule.

4. Podstawy metodyki pracy na zajęciach grupowych dla małych dzieci.

5. Zastosowanie rekwizytów i prostych technik dramowych w zabawach wokół fabuły

Wystawiamy faktury vat

zgłoszenia, również wstępne prosimy kierować na  poczta@ratio.edu.pl , telefonicznie 608 616 426

__________________________________________________________

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA TERMINÓW SZKOLEŃ dla grup:

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Dr Krzysztof Szamburski

Wykorzystanie SI (integracji sensorycznej) w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy.
Dr Krzysztof Szamburski

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski
Dr Krzysztof Szamburski

WARSZTAT Świat opowiadany

Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów stosowana do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2 r. ż.
Prowadzący – mgr Barbara Bednarska, mgr Dorota Szubstarska
____________________________________________________________________

ODBYŁO SIĘ…

–> 2.02.2019r.

Odczarować ciszę… Szkolenie-warsztat dla specjalistów i rodziców zainteresowanych zagadnieniem MUTYZMU WYBIÓRCZEGO
Prowadzenie – Alicja Iwanowska

–> 10.04.2018r.

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Prowadzenie – Magda Buchla

–> 12 marca 2016r. WARSZTAT

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski

Prowadzenie – dr Krzysztof Szamburski

–> 7 marca 2014r. WARSZTAT

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Prowadzenie –  dr Krzysztof Szamburski

–> 22-23 listopada 2014r. ŁÓDŹ, 17-18 stycznia 2015r. Działoszyn

SZKOLENIE Interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki z elementami integracji sensorycznej. (TERAPIA RĘKI I i II stopnia)
Jacek Szmalec, Radosław Rutkowski

–> 4 października 2014r. WARSZTAT

Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jakania – projekt autorski
Prowadzenie – dr Krzysztof Szamburski

–> 31 maja 2014r. SZKOLENIE

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej.
Prowadzenie – Marta Baj-Lieder

–> 15 lutego 2014r. WARSZTAT

Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii
Prowadzenie –  dr Krzysztof Szamburski (-> TUTAJ więcej o prowadzącym szkolenie <- )

–> 26.10.2012 SZKOLENIE

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Prowadzenie – dr Marta Korendo

–> 26.11.2011 SZKOLENIE

Wykorzystanie SI (integracji sensorycznej) w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy.
Dr Krzysztof Szamburski (-> TUTAJ więcej o prowadzącym szkolenie <- )

–> 9.04.2011 SZKOLENIE

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska