Jak pracujemy… (obejrzyj zdjęcia z zajęć)

Metody, techniki, pomysły na terapię…

(z dokumentacji logopedy/terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju – Karoliny Witczak-Jabłońskiej)

  

Wykorzystanie materiałów z KOCHAM CZYTAĆ J. Cieszyńskiej.
kocham czytaćkocham czytać

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie głoski W w wyrazach (terapia mowy bezdźwięcznej)

głoski


Nauka sylab z głoską SZ  – wagony podjeżdżają na odpowiednie przystanki

sylaby


Ćwiczenia z rozróżnianiem podobnych sylab na bazie trzech mylonych przez dziecko spółgłosek P,B,D oraz samogłosek (również mylone podczas czytania).

ćwiczenia


Ćwiczenia czytania sylabowego. Czytamy i budujemy wyrazy z sylab.

sklejamy ćwiczenia


Sklejamy sylaby w wyrazy

sklejamy sylaby


gramy w SŁÓWKA

gra w słówka


usprawnianie motoryki małej i relaks – kolorujemy mandale

kolorujemy mandale


ćwiczenia pisania

ćwieczenia pisania


maluszki maluszek


Nauka sylab z T. Pomysł własny. Z wykorzystaniem doniczek wyciętych z KOCHAM CZYTAĆ J. Cieszyńskiej i obrazków półeczek

nauka sylab nauka sylab

 

Karolina Witczak-Jabłońska

 

Propozycja ćwiczeń dla dziecka 10 letniego, upośledzonego umysłowo w stopniu znacznym.

Krótka charakterystyka dziecka:
Asia jest dzieckiem upośledzonym w stopniu znacznym. Ma poważnie upośledzoną sprawność
i postrzeganie. W wieku 10 lat, osiągnęła inteligencję zbliżoną do prawidłowo rozwijającego się dziecka trzyletniego. Asia rozumie podstawowe werbalno-gestowe polecenia, wypowiada pojedyncze wyrazy, mowa jest niewyraźna. Silnie zaburzona motoryka dłoni – wymaga ćwiczenia, aby ułatwić dziewczynce podjęcie prób opanowania czynności samoobsługowych, z którymi obecnie ma duże trudności. Poziom zachowań społecznych szacowany na około 6 lat. Dziewczynka okazuje uczucia, ale dokonuje tego w sposób prymitywny, często nie dostosowuje mimiki, gestów do odczuwanych emocji.

1. zabawa z lustrem
cel:
Nawiązanie bliższego kontaktu z dzieckiem, wzmocnienie świadomości „ja” i „ty”, pobudzenie chęci naśladowania mimiki.

przebieg ćwiczenia:
Przed przystąpieniem do ćwiczenia, informujemy dziecko, jak będziemy się bawić.
„Popatrz, jakie duże lustro, usiądziemy sobie przy nim i zobaczymy, co w nim widać.” Siadamy z dzieckiem przy dużym lustrze, takim, byśmy swobodnie widzieli swoje sylwetki  i twarze. „Popatrz, to jestem ja – Karolina, a tutaj jesteś ty – Asia” – wskazujemy na siebie i na dziecko, dotykając klatki piersiowej.
„Widzimy się w lustrze, dotknij lustra” – jeśli dziecko samo nie dotyka, delikatnie prowadzimy jego rączkę, by poczuło, że lustro jest przedmiotem, by poznało jego fakturę, temperaturę. Powtarzamy przy tym nazwę „to jest lustro”, potem jeszcze raz wskazujemy na siebie i na dziecko „tutaj jest Karolina a tutaj Asia”.
„Zobacz, uśmiecham się” – prezentujemy szeroki uśmiech – „uśmiecham się do ciebie, bo cię lubię. A ty, uśmiechniesz się do mnie?” Zachęcamy dziecko pokazując mu swój uśmiech zarówno w lustrzanym odbiciu, jak i na własnej twarzy.  Następnie analogicznie prezentujemy  podobny sposób  inne miny: smutną, śmieszną, zdziwioną.  Na koniec „żegnamy się” machając do lustrzanych odbić i powtarzając „pa-pa”.

2. ćwiczenie logorytmiczne – zabawa z ksylofonem
cel:
uczenie współdziałania z terapeutą, redukcja napięcia poprzez zabawę ruchowo-muzyczną, pielęgnowanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, usprawnianie motoryki dłoni i motoryki aparatu artykulacyjnego, stymulacja słuchowa

przebieg ćwiczenia:
Pokazujemy dziecku ksylofon (niewielki, dziecięcy, najlepiej kolorowy – atrakcyjny pod względem estetycznym). „Zobacz, to są cymbałki” ( użycie nazwy potocznej, uproszczonej) „na cymbałkach można grać”. Posłuchaj”. Demonstrujemy dziecku działanie instrumentu, delikatnie uderzając pałeczkami.
Obserwujemy reakcję dziecka. Jeśli dźwięk nie jest dla niego nieprzyjemny, zaczynamy zabawę. Gramy melodię „Wlazł kotek”, jednocześnie śpiewając tekst z twarzą skierowaną ku dziecku. Zwracamy uwagę na wyraźną artykulację i uśmiech w czasie śpiewu. Następnie śpiewamy kolejny raz, ale tym razem używamy sylab, które dziecko będzie w stanie powtarzać. Np. „la-la-la/ma-ma-ma/pa-pa-pa”, w melodii tej piosenki śpiewamy jedna sylabą. Werbalnie i gestami zachęcamy dziecko do śpiewania z nami „Asiu, zaśpiewaj ze mną”. Następnie pozwalamy dziecku uderzać w ksylofon, kierując jego dłonią, a jeśli chce, również pozwalamy na samodzielną zabawę instrumentem.

3. zabawa w chowanego z pozytywką
cel:
Rozwijanie percepcji i uwagi słuchowej. Ćwiczenie lokalizowania źródła dźwięku.

przebieg ćwiczenia:
Do zabawy wykorzystujemy zabawkę z pozytywką. Najpierw pokazujemy ją dziecku, pozwalamy obejrzeć, demonstrujemy jak ją uruchomić, słuchamy wydawanej melodii.
Informujemy dziecko „Teraz schowam zabawkę”. Chowamy pozytywkę, początkowo miejsce ukrycia zabawki jest proste. Na oczach dziecka chowamy zabawkę pod stół i uruchamiamy dźwięk. „Nie widać zabawki, gdzie ona jest?”- zachęcamy dziecko do poszukiwania źródła dźwięku. Jeśli trzeba, podpowiadamy, nakierowujemy dziecko. Kiedy odnajdzie zabawkę, wzmacniamy sukces. Powtarzamy zabawę kilkakrotnie, chowając pozytywkę w różne miejsca, nakrywając ją materiałem itp.
4. ćwiczenie dotykowe, manulane
cel:
usprawnianie motoryki dłoni, umożliwienie dziecku doświadczenia różnych wrażeń dotykowych

przebieg ćwiczenia:
Ustawiamy naczynia z różnymi substancjami, np.: piasek, kamyczki, glina, nasiona, siano
Zachęcamy dziecko do ich dotykania, badania dłońmi. Pokazujemy, jak można je przesypywać, chwytać szczyptami, garściami, wygładzać, zanurzać w nich dłonie. Pozwalamy dziecku samodzielnie dokonywać eksploracji, a także kierujemy jego dłońmi, przyciskając mocniej do przedmiotów, gładząc je delikatnie itp.
Jeśli dziecko na to pozwoli – jeśli nie wywoła to u niego niepokoju, możemy podjąć próby propozycji zamknięcia lub zawiązania oczu podczas zabawy.

5. trening oddechowy
cel:
kształtowanie umiejętności regulowania oddechu, regulowanie poziomu napięcia mięśni twarzy, podniesienie wydolności oddechowej, nauka wdechu przez nos.

uwagi: Dziewczynka często wstrzymuje oddech, szczególnie w sytuacjach stresowych, często też zwiększa tempo oddychania, oddycha zbyt głęboko (hiperwentylacja). Faza wydechowa najczęściej skrócona. Oddech często przez otwarte usta.

przebieg ćwiczenia:
bierny etap ćwiczeń – dziecko leży na plecach, a terapeuta poprzez zginanie nóg
i przyciąganie ich ku klatce piersiowej wymusza pełen wydech. Terapeuta unosi ręce dziecka nad głowę
i opuszcza wzdłuż tułowia, zgodnie z rytmem oddechowym. Podczas wykonywania ćwiczeń, terapeuta demonstruje jednocześnie dziecku prawidłowe oddychanie – wdech przez nos, wydech ustami.
ćwiczenie wymagające aktywnego udziału dziecka –
1. Prezentujemy dziecku miskę wypełnioną wodą po której pływają małe (lekkie!) zabawki. „Popatrz, na wodzie pływają zabawki. Dmuchnę na nie”. Demonstrujemy dziecku zabawę, okazując entuzjazm, kiedy zabawki pod wpływem podmuchu zaczną się poruszać. Zachęcamy dziecko do zabawy. Wypróbować można dmuchanie przez usta – swobodne, a także dmuchanie przez słomkę (wymaga napięcia mięśni warg). Wzmacniamy każdą udaną próbę wykonania ćwiczenia.
2. Zabawa z pomocą logopedyczną DMUCHAJKĄ (jeśli dziecko potrafi dmuchać przez słomkę). Pokazujemy dziecku zabawkę, demonstrujemy sposób w jaki należy się nią posługiwać i zachęcamy do samodzielnego dmuchania w słomkę. Udana próba zostanie w sposób naturalny nagrodzona uniesieniem się piłeczki (dzieci bardzo lubią ten efekt), dbamy również o wzmocnienie – wyraz uznania, radości ze strony terapeuty. Jeśli dziecko ma problem z utrzymaniem dmuchajki
w prawidłowym położeniu, przytrzymujemy ją sami, a dziecku pozwalamy dmuchać w słomkę.

przydatne pomoce logopedyczne:
Dmuchajka logopedyczna

6. zabawa z bańkami mydlanymi
cel:
kształtowanie komunikacji – kontaktu z terapeutą, rozwijanie umiejętności powtarzania głosek i sylab.

przebieg ćwiczenia:
Puszczamy przed dzieckiem bańki mydlane. Kiedy bańka unosi się w górze, spokojnie, melodyjnie wymawiamy „ooooooooo”, następnie dotykamy bańki i kiedy pęknie mówimy „pa”. Powtarzamy ćwiczenie kilku/kilkunastokrotnie (w zależności od zainteresowania i skupienia dziecka). Gestem kierujemy uwagę dziecka również na naszą twarz, by widziało, jak wymawiamy ćwiczone: długą głoskę o i sylabę pa.
Demonstrujemy układ warg i zachęcamy dziecko do powtarzania. Gdy dziecko wyda podobny dźwięk, natychmiast nagradzamy.

7. ćwiczenie komunikacji niewerbalnej – gesty
cel:
Ćwiczenie elementów komunikacji niewerbalnej jako wsparcie w codziennym komunikowaniu się dziecka
z otoczeniem.

przebieg ćwiczenia:
Przygotowujemy kilka elementów z codziennego życia dziecka. Np.: kubek z napojem, talerzyk
z przysmakiem, poduszeczkę, zabawkę.
Po kolei prezentujemy je dziecku, łącząc demonstrację przedmiotów z krótką wypowiedzią słowną i gestem.  Pokazując kubek z napojem – „To jest kubek. Chcesz pić? Proszę, możesz pić” jednocześnie kilkakrotnie ręką pokazujemy gest picia, zbliżając złożoną w „kubeczek” dłoń do ust i przechylając głowę jak przy piciu.
To samo wykonujemy z innymi przedmiotami, naśladując gestem jedzenie, spanie (przyłożenie głowy do poduszki, można wzmocnić fonacją głoski „aaaaa”, jak przy usypianiu), zabawę pokazując odpowiednim gestem, zależnym od rodzaju zabawki, zabawy, gestem które dziecko łatwo będzie mogło skojarzyć. Ćwiczymy kilkakrotnie po czym trzymamy się tych gestów i zwrotów w życiu codziennym (ważne, by zaprezentować je opiekunom, by na co dzień wzmacniali je).

8. ćwiczenie logorytmiczne – zabawa w pociąg
cel:
uczenie współdziałania z terapeutą, redukcja napięcia poprzez zabawę ruchowo-muzyczną, usprawnianie motoryki dużej i motoryki aparatu artykulacyjnego, stymulacja słuchowa.

przebieg ćwiczenia:
Przed rozpoczęciem zabawy informujemy dziecko, że będziemy bawić się w pociąg. Pokazujemy dziecku model pociągu, lub obrazek/zdjęcie.
Włączamy fragment piosenki: „Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy”  i śpiewamy razem z nagraniem, z twarzą zwróconą do dziecka. Zatrzymujemy nagranie
i prosimy dziecko: „Chodź, pobawimy się w pociąg”. Stajemy za dzieckiem i delikatnie ruszamy, lekko nakierowując dziecko, poruszając rączkami w charakterystyczny dla tej zabawy sposób. Chodzimy w rytm melodii, śpiewając jednocześnie. Po odśpiewaniu wspomnianego fragmentu, zatrzymujemy się
i mówimy: „Posłuchaj, tak jedzie pociąg” (przy poleceniu „posłuchaj”, wykonujemy gest wskazujący ucho).
I naśladujemy pociąg „cz-cz-cz-cz-cz/szu-szu-szu-szu/puf-puf-puf itp.”. Bawimy się naprzemiennie śpiewając fragment piosenki wraz z odtwarzaniem nagrania i naśladując odgłosy pociągu. W zależności od zainteresowania i możliwości dziecka, możemy dodać inne odgłosy – zatrzymania, ruszania itp.

9. ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – zwierzęta
cel:
kształtowanie postawy komunikacyjnej, rozbudzenie zainteresowania światem zwierząt, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, trening słuchowy

przebieg ćwiczenia:
Przygotowujemy kilka figurek zwierząt i ich odpowiedniki w postaci fotografii oraz nagranie odgłosów zwierząt. Pokazujemy dziecku pojedynczą figurkę „Spójrz, to jest krowa” wraz ze zdjęciem „Tutaj też jest krowa”. Pozwalamy dziecku obejrzeć figurkę i zdjęcie, powtarzając kilkukrotnie nazwę zwierzęcia. Następnie skupiamy uwagę dziecka na słuchaniu. „Posłuchaj” (wspomagamy gestem – wskazanie dłonią na ucho). „Tak mówi krowa” i włączamy odgłos zwierzęcia. Następnie naśladujemy odgłos, kierując uwagę dziecka na naszą twarz. Demonstrujemy wyraźnie układ narządów artykulacyjnych. Zachęcamy dziecko by powtórzyło odgłos zwierzęcia. Następnie przechodzimy do kolejnego zwierzęcia, powoli, nie przyspieszając tempa i nie proponując dziecku zbyt wielu nazw i odgłosów za jednym razem.

przydatne pomoce logopedyczne:
Odgłosy przyrody (CD z nagranymi odgłosami + fotografie zwierząt)

10.  rysowanie z fonacją
ćwiczenie wg własnego  pomysłu

cel:
usprawnienie motoryki dłoni, trening słuchowy, ćwiczenie artykulacji samogłosek, ćwiczenie koncentracji

przebieg ćwiczenia:
Przygotowujemy duży karton (najlepiej format większy niż A4) i kolorowe mazaki/kredki/pisaki – przybory do rysowania, które preferuje dziecko. Najpierw pokazujemy dziecku, jak wygląda zabawa: rysujemy różne linie – proste – długie, króciutkie, falujące, zawijające się w okręgi, spirale, kropki, zygzaki.
Każdy taki mini rysunek tworzymy jednocześnie artykułując wybraną samogłoskę.
Np. wypowiadamy długo, bez zmiany wysokości, barwy głoskę A i rysujemy podczas fonacji linię poziomą. Zaczynamy rysowanie jednocześnie rozpoczynając fonację i kończymy, milknąc. Następnie prezentujemy inny rysunek – wypowiadając króciutkie głoski I-I-I, rysujemy kropeczki. Głoska O wypowiadana na wzór dźwięku syreny pogotowia Ooo-Ooo-Ooo-Oo „prowadzi” dłoń do rysowania okręgów/spirali. W ten sposób można wymyślać wiele kombinacji i sposób „współgrania” wypowiadanych samogłosek z ruchami ręki.
Rysujemy wspólnie z dzieckiem – prowadząc jego dłoń i pozwalając mu na samodzielne próby, na przemian. Wzmacniamy każdą próbę rysowania.

Dzieci bardzo lubią powyższą zabawę, szczególnie przydatna wydaje się ona być dla dzieci nadpobudliwych, niecierpliwych – obserwowałam znaczne uspokojenie, skupienie, wyciszenie podczas wykonywania tego ćwiczenia.

Pomocna bibliografia:
• Rozwój daje radość, pod red. Jacka Kielina
• Mowa i język dzieci z autyzmem, Jacek Błeszyński
• Autyzm wczesnodziecięcy, Hanna Jaklewicz
• Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Ewa Pisula
• Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Bożenna Odowska-Szlachcic
• Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Magdalena Grodzka


WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

Przykładowa diagnoza logopedyczna niemowlęcia – WYNIK PRAWIDŁOWY

 

Imię i nazwisko: Małgorzata ……

Wiek: 5 miesięcy i 3 tygodnie

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

PRZYCZYNA KONTROLI U LOGOPEDY

Profilaktyka. Rodzice nie zauważają niepokojących objawów i zachowań.

INFORMACJE O RODZINIE I ŚRODOWISKU – wywiad z rodzicami

Wśród członków najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie) nie występują problemy

z komunikacją ani wymową.

Dobra sytuacja materialna rodziny. Dziecko przebywa w domu z mamą, nie jest narażone na nadmierny hałas, często słucha spokojnej, cichej muzyki, rodzice dużo mówią do dziecka, podejmują wiele prób komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego. Rodzice zwracają się do dziecka naturalnie, prawidłową polszczyzną, bez nadmiernego infantylizowania języka. Dziecko często słucha śpiewu, recytacji.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

 

ROZWÓJ DZIECKA – wywiad z rodzicami i wstępna obserwacja własna

Podstawowe informacje o ciąży, porodzie i o noworodku:

Pierwsza ciąża matki. Ciąża przebiegała prawidłowo, bez komplikacji. Poród w 40 tygodniu ciąży, naturalny, bez znieczulających środków farmakologicznych, nie przedłużający się, bez komplikacji. Noworodek oceniony na 10 punktów w skali Agar. Waga 3300g, wzrost 55 cm. Po 2 dobach, stan dziecka bardzo dobry – wypis dziecka i matki do domu.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Zdrowie dziecka:

Dziecko nie przechodziło żadnych chorób, czy infekcji, poza dwoma stanami kataralnymi w 3-im i 6-ym miesiącu życia. Katar kilkudniowy, bez powikłań.

Niemowlę jest systematycznie badane, zgodnie z zaleceniami badań profilaktycznych, przyjęło również do tej pory przewidywane kalendarzem szczepień 3 trzy dawki szczepionki skojarzonej. Po iniekcjach nie zaobserwowano niepokojących reakcji. Niemowlę prawidłowo przybiera na wadze i rośnie zgodnie ze średnią statystyczną.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Słuch fizjologiczny:

W trzeciej dobie po urodzeniu wykonano przesiewowe badanie słuchu – wynik badania prawidłowy dla obu uszu. Dziecko reaguje na dźwięki, odwraca głowę w kierunku dźwięku, szuka wzrokiem jego źródła.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Karmienie:

Niemowlę od pierwszych godzin życia karmione piersią, po raz pierwszy przystawione do piersi po dwóch godzinach od narodzin. Matka wcześniej zapoznała się z techniką prawidłowego przystawiania do piersi, karmienie przebiegało prawidłowo, dziecko prezentowało prawidłowy odruch ssania, najadało się, dobrze przybierało na wadze. Dziecko do 5-ego miesiąca życia karmione głównie piersią, sporadycznie podawana butelka z pokarmem matki. Dziecko dobrze radzi sobie zarówno ze ssaniem piersi jak i z jedzeniem z butelki (smoczek anatomiczny, zbliżony do kształtu piersi). Karmienie dziecka na żądanie, również w nocy. Pozycja karmienia najczęściej prawidłowa, czasami, głównie w nocy karmienie w pozycji leżącej. Bez dopajania i dokarmiania i do ukończenia 5 miesięcy. W szóstym miesiącu życia, dziecko zaczęło otrzymywać dodatkowo pokarmy stałe. Otrzymuje je raz dziennie w postaci owocowych i warzywnych przecierów oraz kaszek przygotowywanych na pokarmie matki o prawidłowej konsystencji dostosowanej do wieku. Dziecko chętnie i bez problemów z połykaniem przyjmuje stałe pokarmy, jednocześnie dalej prawidłowo ssąc pierś. Pokarmy inne niż mleko matki, dziecko otrzymuje za pomocą plastikowej łyżeczki. Prawidłowo chwyta łyżeczkę i ściąga pokarm do buzi (wskazuje to na prawidłowe funkcjonowanie mięśnia okrężnego ust).

Dziecko od urodzenia nie ssie smoczka uspokajacza, ani palca. Sporadycznie wkłada do buzi rączki przed zaśnięciem. Nie wykonuje innych czynności wzbudzających niepokój (nie ssie nachalnie przedmiotów z otoczenia, nie wykonuje nienaturalnych ruchów buzi, nie ssie warg itp.)

Matka deklaruje zamiar karmienia dziecka piersią do około roku czasu, z wprowadzeniem kolejnych pokarmów stałych zgodnie z zaleceniami, jak również pominięcie używania butelki ze smoczkiem, na rzecz łyżeczek i kubeczków.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Funkcje oddechowe:

Dziecko nie ma trudności i problemów z oddychaniem. Oddycha prawidłowo, miarowo, przez nos, nie otwiera buzi, również podczas snu. Dwukrotnie przeszło niewielki katar, co nie wpłynęło na pojawienie się nieprawidłowych nawyków oddechowych.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Sen i rytm dnia:

Dziecko od narodzin śpi spokojnie, bez niepokojących odstępstw od normy. Śpi we własnym łóżeczku, na lekkim podwyższeniu w głowie materaca, z płaską, dostosowaną do wieku dziecka poduszeczką. Prawidłowa pozycja snu i brak czynników zaburzających spokojny sen. Rodzice od początku starają się wprowadzać dziecku ustalony rytm doby. Wprowadzone rytuały, przybliżone stałe godziny snu, aktywności i posiłków.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Rozwój ruchowy:

Ruchowy rozwój dziecka odbywa się zgodnie z kalendarzem rozwoju niemowlęcia.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Rozwój społeczny:

Dziecko przebywa głównie z mamą, wieczory i weekendy z obojgiem rodziców. Często ma kontakty z rodziną i znajomymi rodziców. Chętnie wchodzi w relacje z otoczeniem, na zainteresowanie ze strony dorosłych najczęściej reaguje uśmiechem. Potrafi śmiać się głośno podczas kontaktu z dorosłymi. Nie wykazuje strachu w stosunku do ludzi, zwierząt ani do przedmiotów. Samo inicjuje kontakt z dorosłymi. Reaguje ożywieniem na swoje odbicie w lustrze.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Rozwój intelektualny:

Dziecko z zainteresowaniem poznaje otoczenie, śledzi wzrokiem przedmioty i osoby. Potrafi dłużej skoncentrować uwagę na przedmiocie. Chętnie bawi się różnymi rodzajami zabawek, podejmuje próby szukania zabawki, która wypadnie mu z ręki i którą straci z pola widzenia.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Dominujące reakcje emocjonalne i cechy temperamentalne:

Dziecko pogodne, często się uśmiecha, chętnie wchodzi w interakcje z otoczeniem i z ludźmi, często demonstruje radość. Typ aktywny, w ciągu dnia śpi niewiele, często wymaga zmiany aktywności i zainteresowania ze strony dorosłych. Pozostawione samo sobie, spędza czas bawiąc się zabawkami, obserwując otoczenie, gaworząc do przedmiotów. Bystre, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu, zauważa ruch dookoła siebie.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Rozwój mowy biernej:

Dziecko reaguje na mowę dorosłych. Odróżnia tony emocjonalnie nacechowane. Niemal zawsze reaguje uśmiechem na swoje imię. Dziecko prawidłowo stymulowane przez otoczenie.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Rozwój mowy czynnej:

Dziecko jest na etapie rozwoju mowy zgodnym z wiekiem – między głużeniem a gaworzeniem. Głużenie pojawiło się w 2-3 miesiącu życia. Niemowlę jest bardzo aktywne pod względem wydawania dźwięków. Obecność samogłosek (a, o, e, u, i) oraz spółgłosek wargowych (p, b, m, f) oraz tylnojęzykowych (g, k, h). Pojawiają się też połączenia tych głosek. Nie stwierdzono jeszcze częstego pojawienia się typowych dla gaworzenia ciągów sylab. Dziecko produkuje je sporadycznie. Ponadto dziecko wydaje właściwe dla swojego wieku odgłosy o różnym miejscu artykulacji – piski, mlaski itp. Dziecko wydawanymi odgłosami manifestuje swoje dobre samopoczucie – funkcja ekspresywna, odpowiada także na mowę dorosłych – funkcja komunikatywna. Głużeniu towarzyszą ruchy kończyn, nasilające się wraz z intensyfikacją wydawanych przez dziecko odgłosów. Dziecko zaczyna naśladować mimikę i ruchy ust dorosłych.

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

Nietypowe zachowania:

Nie stwierdzono

BADANIE LOGOPEDYCZNE

Badanie odruchów:

odruch ssania – prawidłowy – dobrze wyczuwalne, rytmiczne ruchy ssania wyczuwalne zarówno na podniebieniu jak i na języku. Odruch na etapie dojrzałym – dziecko potrafi hamować ssanie od wpływem innych bodźców (dźwiękowych, wzrokowych)

odruch połykania – prawidłowy, dziecko sprawnie połyka pokarm, bardzo rzadko dochodzi do zakrztuszeń

odruch kąsania – zanika

odruch żucia – zaczyna się pojawiać

odruch żuchwowy – prawidłowy

odruch wysuwania języka – prawidłowy

odruch otwierania ust – prawidłowy – zbliżenie piersi lub butelki/łyżeczki prowokuje otwarcie ust.

odruch wargowy – zaniknął – prawidłowo

odruch łaskotania – prawidłowy – dziecko śmiechem i poziomymi ruchami głowy reaguje na łaskotanie w okolicy żeber.

odruch powiekowy – reakcja na bodziec akustyczny – na głośny, nagły dźwięk dziecko reaguje prawidłowo zaciśnięciem powiek / mrużeniem oczu

odruch moro – prawidłowo zanikł, około 4 miesiąca życia

Badanie warunków anatomicznych w obrębie twarzy i jamy ustnej:

brak uzębienia (zgodne z etapem rozwoju)

wrażliwość skóry twarzy na dotyk – prawidłowa

wargi – wargi domknięte

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WSKAZUJĄCYCH NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISK  LOGOPEDYCZNYCH

WNIOSKI

Na podstawie wywiadu z rodzicami oraz badania logopedycznego niemowlęcia, nie stwierdzono nieprawidłowości wskazujących na prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk logopedycznych.