PSYCHOLOG

DLA DZIECI i RODZIN:

mgr Karolina Witczak-Jabłońska

założycielka i koordynator merytoryczny Centrum Rozwoju i Terapii RATIO

PSYCHOLOG
LOGOPEDA
Terapeuta Wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji
mgr FILOLOGII POLSKIEJ, TRENER EFEKTYWNYCH METOD UCZENIA

Prywatnie mama Piotrusia, Małgosi i Marcelinki 🙂

Kilka słów o sobie:
Psycholog (ukończone z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem studia jednolite magisterskie)
Logopeda (ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe, doświadczenie jako logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi, współpraca z przedszkolami, prowadzenie warsztatów dla rodziców, logopedyczna terapia indywidualna), terapeuta Wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (studia podyplomowe), magister filologii polskiej dwóch specjalności: nauczycielskiej i dziennikarskiej Uniwersytetu Łódzkiego,
Trener szybkiego czytania i efektywnych metod uczenia się, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, recenzentka.

Prowadzę m.in.:

wsparcie i konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci
indywidualną terapię logopedyczną dzieci
indywidualną terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii
zajęcia logopedyczne w przedszkolach i szkołach
spotkania edukacyjne z rodzicami  (m.in. „I kto to mówi – rozwój mowy dziecka”)
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi
kursy i indywidualne zajęcia efektywnych metod uczenia się dla dzieci, oraz technik szybkiego czytania.

Swoją drogę kształcenia wybrałam świadomie – praca z dziećmi i młodzieżą jest spełnieniem moich marzeń zawodowych. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, bardzo chętnie uczestniczą one w moich zajęciach. Spotykam się z sympatią dzieci i młodzieży oraz z  zaufaniem rodziców zadowolonych z efektów mojej pracy. Stale poszukuję nowych, atrakcyjnych form pracy, staram się stosować nowatorskie metody, z radością pokazuję dzieciom, jak same mogą je wykorzystywać. Ponieważ nauka nowych rzeczy jest dla mnie ogromną przyjemnością i daje mi dużo satysfakcji, systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, nowoczesnych form uczenia. Na bieżąco również poszerzam wiedzę w oparciu o literaturę i inne źródła.

kliknij –> więcej o MNIE

https://www.znanylekarz.pl/karolina-witczak-jablonska/logopeda-terapeuta-diagnostyk/lodz

kontakt: poczta@ratio.edu.pl lub karolina.logopeda@gmail.com, tel. 608 616 426
——————————————————————————————————————————–

Anna Klincewicz - Lebioda, psycholog Łódź mgr Anna Klincewicz-Lebioda

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Prywatnie mama dwóch synów

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy.W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia, Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin.

kontakt: 609 923 232, ratiocentrum@gmail.com

kliknij i przeczytaj opinie pacjentów: https://www.znanylekarz.pl/anna-klincewicz-lebioda/psycholog/lodz 

_________________________________________________________

dr n. hum. Agnieszka Leska-Dorenda
PSYCHOLOG, LOGOPEDA, TERAPEUTA, POLONISTA

Prywatnie mama dwóch nastolatek

Od trzynastu lat pracuję z dziećmi specjalizując się w terapii wszelkiego typu zaburzeń komunikacji. Do zaburzeń tych zaliczam problemy logopedyczne (prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne) – nieprawidłowa artykulacja, opóźniony rozwój mowy – i dyslektyczne – trudności w czytaniu i pisaniu. Ze swoimi podopiecznymi od jedenastu lat realizuję program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu stymulowane są funkcje poznawcze u dziecka:

 1. wzrokowo-przestrzenne: skupianie uwagi, spostrzeganie i pamięć wzrokową, spostrzeganie przestrzeni.
 2. słuchowo-językowe: skupianie uwagi słuchowej, pamięć słuchową, prawidłowe spostrzeganie dźwięków mowy i prawidłowe korzystanie z funkcji językowych.
 3. motoryczne: sprawność manualną w zakresie koordynacji ruchów, pamięcii automatyzacji ruchów.

Ukończyłam liczne kursy, szkolenia i odbyłam konferencje:

-12.2018r. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka
-30.11.2018r. Udział w konferencji „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia
-„Mindfulness dla dzieci” – kurs praktyczny z Eline Snel, autorką książki „Uważność i spokój żabki” – jak praktyka uważności poprawia u dzieci koncentrację, pamięć, spokój i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

 • udział w konferencji w ramach Europejskiego Dnia Logopedy
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” organizowanej przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS w Lublinie
 • kurs praktyczny „ORTOPTYKA. Zaburzenia funkcji wzrokowych”
 • seminarium dydaktyczne organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne „Biologiczne podłoże kluczowych procesów edukacji. Neurologia rozwijającego się mózgu dziecka”
 • kurs dla koordynatorów szkolnych ds. ucznia zdolnego w ramach programu przygotowanego przez łódzkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne „Mój zdolny uczeń” oraz szkolenie „Rzeźbienie w zdolnościach – jak wspierać ucznia z kreatywnym potencjałem?” organizowane przez Ośrodek Edukacji Twórczej „Ewtel” w Otwocku
 • cykl szkoleń dla pedagogów, terapeutów i polonistów uczestniczących w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, które obejmowały „Modelowy system pomocy dla uczniów z dysleksją” oraz „Zespół nadpobudliwości ruchowej ADHD – symptomy i wskazówki do pracy”
 • szkolenie „Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań – dwie strony medalu.”
 • konferencja organizowana przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi – „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
 • cykliczne spotkania członków Polskiego Towarzystwa Dysleksji / Oddział w Łodzi
 • spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (projekt współfinansowany ze środków UE)

kontakt: am.dorenda@gmail.com, 667 300 383

https://www.znanylekarz.pl/agnieszka-leska-dorenda/logopeda-terapeuta/lodz