O nas – nasi SPECJALIŚCI

mgr Karolina Witczak-Jabłońska

założycielka i koordynator merytoryczny Centrum Rozwoju i Terapii RATIO

PSYCHOLOG
LOGOPEDA
Terapeuta Wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji
mgr FILOLOGII POLSKIEJ, TRENER EFEKTYWNYCH METOD UCZENIA

Prywatnie mama Piotrusia, Małgosi i Marcelinki 🙂

Kilka słów o sobie:
Psycholog (ukończone z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem studia jednolite magisterskie)
Logopeda (ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe, doświadczenie jako logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi, współpraca z przedszkolami, prowadzenie warsztatów dla rodziców, logopedyczna terapia indywidualna), terapeuta Wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (studia podyplomowe), magister filologii polskiej dwóch specjalności: nauczycielskiej i dziennikarskiej Uniwersytetu Łódzkiego,
Trener szybkiego czytania i efektywnych metod uczenia się, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, recenzentka.

Prowadzę m.in.:

indywidualną terapię logopedyczną dzieci
indywidualną terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii
zajęcia logopedyczne w przedszkolach i szkołach
spotkania edukacyjne z rodzicami  (m.in. „I kto to mówi – rozwój mowy dziecka”)
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi
kursy i indywidualne zajęcia efektywnych metod uczenia się dla dzieci, oraz technik szybkiego czytania.

Swoją drogę kształcenia wybrałam świadomie – praca z dziećmi i młodzieżą jest spełnieniem moich marzeń zawodowych. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, bardzo chętnie uczestniczą one w moich zajęciach. Spotykam się z sympatią dzieci i młodzieży oraz z  zaufaniem rodziców zadowolonych z efektów mojej pracy. Stale poszukuję nowych, atrakcyjnych form pracy, staram się stosować nowatorskie metody, z radością pokazuję dzieciom, jak same mogą je wykorzystywać. Ponieważ nauka nowych rzeczy jest dla mnie ogromną przyjemnością i daje mi dużo satysfakcji, systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii, pedagogiki, nowoczesnych form uczenia. Na bieżąco również poszerzam wiedzę w oparciu o literaturę i inne źródła.

Moje umiejętności, kursy, doskonalenie:
-od 3.2018r. Organizacja i prowadzenie autorskiego warsztatu dla rodziców, nauczycieli  i specjalistów pracujących z dziećmi „To mega ważne, by były uważne. O uważności w wychowaniu i wspieraniu”
-12.2018r. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka
-30.11.2018r. Udział w konferencji „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia
-10.03.2018r. Organizacja i udział w szkoleniu Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Prowadzenie Magda Buchla
-8.05.2017r. Organizacja i udział w szkoleniu Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jąkania. Prowadzenie dr Krzysztof Szamburski
-26.11.2016r. Udział w warsztacie „Mindfulness dla dzieci” – z Eline Snel, Warszawa
-6.10.2016r. ŁÓDŹ. Udział  w konferencji Dziecko z zespołem Aspergera i autyzmem –  praktyczne aspekty diagnozy, edukacji, terapii.
-9.10.2015r. Organizacja i udział w warsztacie BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI u DZIECI. Prowadzenie Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk
-8.09-27.10 2015r. Udział w prozdrowotnym programie redukcji stresu MBSR Mindfulness Based Stress Reduction opracowanym przez  prof. Jona Kabat-Zinna. 40 godzin. Prowadzenie Sylwia Rogala-Marciniak.
-26.06.2015r. Organizacja i udział w warsztacie CO W EMOCJACH DZIECKA PISZCZY…? Prowadzenie Anna Klincewicz-Lebioda
-29.05.2015r. Organizacja i udział w warsztacie PRAWA ASERTYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZICÓW.  Prowadzenie Agnieszka Góras.
-17.04.2015r. Organizacja i udział w warsztacie CO TO JEST INTELIGENCJA EMOCJONALNA (zastosowanie w relacji RODZIC-DZIECKO). Prowadzenie Aneta Kwasiborska.
-7.03.2015r. Organizacja i udział w szkoleniu Techniki relaksacyjne w terapii, logopedii i psychoterapii. Prowadzenie dr Krzysztof Szamburski
-24-25.01.2015r. Udział w kursie Refleksoterapia stóp I stopnia wg programu szkoleniowego Polskiego Instytutu Refleksologii. Prowadzenie: Elżbieta Bienias.

kliknij –> więcej o MNIE

https://www.znanylekarz.pl/karolina-witczak-jablonska/logopeda-terapeuta-diagnostyk/lodz

kontakt: poczta@ratio.edu.pl lub karolina.logopeda@gmail.com, tel. 608 616 426

___________________________________________________________

 

mgr Elżbieta Forgacz 

Prywatnie – mama Mai i Huberta

logopeda, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta ręki

Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia – specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i II stopnia – specjalność: doradztwo zawodowe i personalne oraz studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz w Przedszkolu Miejskim. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z autyzmem, z zespołem Downa, afazją oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Pracuję także z dziećmi w normie intelektualnej borykającymi się z zaburzeniami artykulacji czy niepłynnością mowy.

Moja praca jest moją pasją, daje mi ogromną radość i poczucie spełnienia zawodowego. Dbam o to, by terapia w moim gabinecie była zawsze zindywidualizowana, podążając za pacjentem i jego potrzebami. Podczas zajęć zapewniam dziecku i rodzicom miłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.

Lubię zdobywać wiedzę i urozmaicać metody pracy w terapii z dziećmi, dlatego chętnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach dla logopedów.

Ukończyłam następujące szkolenia:

– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- prowadząca mgr Katarzyna Gromelska– Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia – prowadząca mgr Dagmara Kalczyńska
– Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem – prowadząca mgr Magdalena Tarnawska
– Podstawy terapii pozycji oralnej OPT – prowadzący mgr Piotr Jaworski
– Podstawy karmienia terapeutycznego – prowadzący mgr Piotr Jaworski
– Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej – prowadząca dr Agnieszka Dziedzic
– Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. – prowadząca dr Marzena Machoś
– Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa – prowadząca dr Marzena Machoś
– Logorytmika – ruch, słuch, słowo – prowadząca mgr Ewa Bombol

Uczestniczyłam także w:

– VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Warszawie  – Problemy Logopedii XXI wieku- Wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji
– warsztacie „To mega ważne by były uważne… O uważności w wychowaniu i wspieraniu.”– prowadząca mgr Karolina Witczak – Jabłońska
– warsztacie „Metody AAC – wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się. Wykorzystanie piktogramów i programu językowego Makaton w pracy w przedszkolu w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki” – organizowany przez WODN

Tel. 697465851

___________________________________________________________

 

Anna Klincewicz - Lebioda, psycholog Łódź mgr Anna Klincewicz-Lebioda

Prywatnie mama dwóch synów

PSYCHOLOG, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy.W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia, Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin.

kontakt: 609 923 232

https://www.znanylekarz.pl/anna-klincewicz-lebioda/psycholog/lodz


 dr n. hum. Agnieszka Leska-Dorenda
PSYCHOLOG, LOGOPEDA, TERAPEUTA, POLONISTA

Prywatnie mama dwóch nastolatek

Od trzynastu lat pracuję z dziećmi specjalizując się w terapii wszelkiego typu zaburzeń komunikacji. Do zaburzeń tych zaliczam problemy logopedyczne (prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne) – nieprawidłowa artykulacja, opóźniony rozwój mowy – i dyslektyczne – trudności w czytaniu i pisaniu. Ze swoimi podopiecznymi od jedenastu lat realizuję program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu stymulowane są funkcje poznawcze u dziecka:

 1. wzrokowo-przestrzenne: skupianie uwagi, spostrzeganie i pamięć wzrokową, spostrzeganie przestrzeni.
 2. słuchowo-językowe: skupianie uwagi słuchowej, pamięć słuchową, prawidłowe spostrzeganie dźwięków mowy i prawidłowe korzystanie z funkcji językowych.
 3. motoryczne: sprawność manualną w zakresie koordynacji ruchów, pamięcii automatyzacji ruchów.

Ukończyłam liczne kursy, szkolenia i odbyłam konferencje:

-12.2018r. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka
-30.11.2018r. Udział w konferencji „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia
-„Mindfulness dla dzieci” – kurs praktyczny z Eline Snel, autorką książki „Uważność i spokój żabki” – jak praktyka uważności poprawia u dzieci koncentrację, pamięć, spokój i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

 • udział w konferencji w ramach Europejskiego Dnia Logopedy
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego” organizowanej przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS w Lublinie
 • kurs praktyczny „ORTOPTYKA. Zaburzenia funkcji wzrokowych”
 • seminarium dydaktyczne organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne „Biologiczne podłoże kluczowych procesów edukacji. Neurologia rozwijającego się mózgu dziecka”
 • kurs dla koordynatorów szkolnych ds. ucznia zdolnego w ramach programu przygotowanego przez łódzkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne „Mój zdolny uczeń” oraz szkolenie „Rzeźbienie w zdolnościach – jak wspierać ucznia z kreatywnym potencjałem?” organizowane przez Ośrodek Edukacji Twórczej „Ewtel” w Otwocku
 • cykl szkoleń dla pedagogów, terapeutów i polonistów uczestniczących w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, które obejmowały „Modelowy system pomocy dla uczniów z dysleksją” oraz „Zespół nadpobudliwości ruchowej ADHD – symptomy i wskazówki do pracy”
 • szkolenie „Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań – dwie strony medalu.”
 • konferencja organizowana przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi – „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
 • cykliczne spotkania członków Polskiego Towarzystwa Dysleksji / Oddział w Łodzi
 • spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (projekt współfinansowany ze środków UE)

kontakt: am.dorenda@gmail.com, 667 300 383

https://www.znanylekarz.pl/agnieszka-leska-dorenda/logopeda-terapeuta/lodz

___________________________________________________________

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:


mgr Magda Rucińska

PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOONKOLOG

Jestem psychoterapeutką w trakcie atestowanego kursu psychoterapii, w trakcie magisterskich studiów na kierunku Psychologia. Jestem psychoonkologiem, Absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracuję z osobami chorymi lub w sytuacji poczucia, że „życie się skończyło” oraz z osobami
w żałobie i  przeżywającymi stratę oraz z ich rodzinami, a także z problemami egzystencjalnymi dotyczącymi sensu życia i lęku przed śmiercią.

Przede wszystkim wierzę, że warto i można redukować niepotrzebne cierpienie. Pracuję z osobami poszukującymi siebie i pragnącymi się wzmocnić w trudnych relacjach. Z osobami cierpiącymi psychosomatycznie (choroby mające swoje podłoże w sferze psychicznej ), w tym z chorobami skóry. Z trudnościami lękowymi, depresyjnymi oraz radzeniem sobie z agresją. Pracuję nad zwiększeniem dobrostanu psychicznego.

Konsultacje dla całych rodzin z dziećmi/młodzieżą oraz par w konflikcie.

kontakt: 607 129 127
e-mail: mmagdalena.rucinska@gmail.com


 mgr Aneta Owczarek

Prywatnie mama czwórki dzieci

LOGOPEDA, POLONISTA

P. ANETA O SOBIE:

– Jestem logopedą z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz młodzieżą gimnazjalną.
– Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego.
– Stosuję z powodzeniem metody szybkiej i efektywnej nauki. Pomagam dzieciom w trudnościach z nauką. Przygotowuję dzieci do edukacji wczesnoszkolnej.
– Jestem trenerem i sędzią międzynarodowego konkursu kreatywności „Odyseja Umysłu”
– Jestem autorką trzech książek dla dzieci i młodzieży.
– Skończyłam wiele kursów, szkoleń, które dały mi doświadczenie, wiedzę i kwalifikację z zakresu motywacji, języka polskiego, logopedii, samorozwoju, nowatorskich metod szybkiego czytania i  efektywnych sposobów nauczania.
– Prowadziłam spotkania i warsztaty z rodzicami na temat rozwoju dziecka i jego wychowywania.

Moim największym prywatnym osiągnięciem jest wychowywanie czworga wspaniałych dzieci, które są moją inspiracją i motywacją: dwóch dziewczynek i dwóch chłopców w wieku 9-15 lat.

Praca z dziećmi i młodzieżą to coś, w czym czuję się pewnie, mam doświadczenie, ale przede wszystkim to praca, w której się spełniam. Szybko nawiązuję bardzo dobry kontakt z pacjentami, spotykam się z ich sympatią, a oni sami chętnie uczestniczą w zajęciach. Wprowadzam nowatorskie metody nauczania, atrakcyjne sposoby nauki.  Uwielbiam pracę z dziećmi, a największą nagrodą za moją pracę są ich sukcesy. Nawet te najmniejsze.

Zaufało mi już wiele rodziców, polubiło wiele dzieci!

kontakt: 505 922 401

https://www.znanylekarz.pl/aneta-owczarek-2/logopeda-diagnostyk-terapeuta/andrespol

UWAGA!

 • 1 miejsce w  POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM
 • 3 miejsce w województwie łódzkim

w konkursie na NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA
„NAUCZYCIEL NA MEDAL” 2018r

__________________________________________________________

mgr Katarzyna Staniszewska

Psycholog i psychoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz całościowego szkolenia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym 2 letniego Kursu Terapii Rodzin, jak również innych szkoleń psychoterapeutycznych i seksuologicznych. Ukończyła czteroletni kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej.
Ma doświadczenie w pracy w poradni psychiatrycznej, oświatowej, seksuologicznej oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, par i rodzinną. Pracuje w nurcie integratywnym korzystając z osiągnięć psychologii pozytywnej. Korzysta z superwizji certyfikowanych superwizorów. Jest pasjonatką swojego zawodu, sportu i folkloru.

kontakt: 603 28 15 11

https://www.znanylekarz.pl/katarzyna-staniszewska/psycholog-psychoterapeuta/lodz

___________________________________________________________

 lek. Anna Kuc

Prywatnie mama dwulatki

Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, doradca laktacyjny, doradca noszenia ClauWi®.. Zwolenniczka naturalnego karmienia dzieci, bliskości, chustonoszenia. W pracy i poza nią stawia na empatyczną komunikację opartą na szacunku. Lubuje się w medycynie opartej na dowodach (EBM). Prowadzi bloga matkapodyzurze.pl i fanpage na fb lek. Anna Kuc

 

___________________________________________________________

Zdjęcie użytkownika Pogotowie Laktacyjne.

  lek. Aleksandra Kamińska- Sobczak
 

Prywatnie mama dwóch chłopców, którzy są jej największą inspiracją i motywacją.

Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, doradca laktacyjny, instruktor masażu Shantala. Zawodowo zainteresowana karmieniem naturalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

Prowadzi stronę http://pogotowielaktacyjne.com/ i fanpage na fb Pogotowie Laktacyjne.

___________________________________________________________


Podmiotem gospodarczym prowadzącym Centrum Rozwoju i Terapii RATIO
RATIO Karolina Witczak-Jabłońska

DANE DO PRZELEWÓW:

RATIO Karolina Witczak-Jabłońska

 Sosnowa 4, 95-006 Bukowiec

mBank strona główna

24 1140 2004 0000 3602 7700 9133

W tytule przelewu proszę wpisać DATĘ SZKOLENIA, którego dotyczy wpłata
oraz
numer telefonu kontaktowego do Państwa.