Szkolenie z zakresu terapii ręki pt. Interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki z elementami integracji sensorycznej

PROWADZENIE: Jacek Szmalec, dr Radosław Rutkowski
Czas trwania kursu: 2 dni (20 godzin dydaktycznych) terapia

Jacek Szmalec – Międzynarodowy Certyfikowany Nauczyciel Masażu Shantali, terapeuta NDT Bobath,terapeuta zajęciowy, terapeuta w zakresie diagnozy i terapii opóźnienia neurorozwojowego wg programu INPP dr Sally Goddard, terapeuta metody psychomotoryki według Procus Block, terapeuta Integracji sensorycznej II stopnia, oligofrenopedagog oraz rewalidator osób chorych.

Dr Radosław Rutkowski – fizjoterapeuta pracownik naukowy AWF w Poznaniu, terapeuta metody metody PNF i SI, międzynarodowy instruktor masażu Shantali, nauczyciel masażu klasycznego, międzynarodowy instruktor Nordic Walking, uczestnik kursów i szkoleń poświęconych: deficytom  neurologicznym wieku rozwojowego, terapii i profilaktyce wad postawy, terapii i profilaktyce skolioz, usprawnianiu dorosłych ze spastyką.

Interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki z elementami integracji sensorycznej ręki to autorskie szkolenie stworzone przez terapeutów metod neurorozwojowych i integracji sensorycznej,

którego celem jest polepszenie i usystematyzowaniem pracy specjalistów zajmujących się usprawnianiem funkcji manualnych oraz umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych
pacjentów z deficytami rozwojowymi a także zaburzeniami w pracy kończyn górnych.

Atutem naszego szkolenia jest pokazanie kompleksowego sposoby diagnozowania przyczyn zaburzeń pracy rąk oraz przestawienie interdyscyplinarnych sposobów usprawniania, które oparte są na najnowszych metodach terapeutycznych i aktualnych doniesieniach naukowych.

Kurs przeznaczony jest dla:, pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, logopedów,fizjoterapeutów, psychologów oraz studentów ostatnich roczników powyższych kierunków.
Po ukończeniu kursu uczestnik ma umiejętności konstruowania programowania oraz prowadzenia zajęć z zakresu usprawniania pracy kończyn górnych. Posiada także wiedzę jak pracować w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

koszt szkolenia 9.000 zł brutto od Rady Pedagogicznej