PROJEKT EDUKACYJNY ZDROWE MEDIA – program profilaktyczny z zakresu EDUKACJI MEDIALNEJ.

 

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, pedagogów, psychologów.

W ramach szkolenia podjęte zostaną m.in. zagadnienia:
– czym jest edukacja medialna
– jak stosować profilaktykę medialną
– kompetencja medialna
– zjawisko tabloidyzacji i manipulacja w mediach
– świadomy, a bierny odbiorca, czyli jak nie być „kanapowym ziemniakiem”
– jak pomóc uczniom „włączyć myślenie” – problem bezrefleksyjności
– propozycje realizacji edukacji medialnej w szkole
– bibliografia dla nauczycieli, materiały, adresy ważnych stron www

Zagadnienia prezentowane są w opracowaniu wizualnym, audio, multimedialnym.

PROWADZENIE – dr n. hum. Agnieszka Leska-Dorenda
specjalista w zakresie medioznawstwa i edukacji medialnej

Czas trwania szkolenia – około 4 godzin (w tym przerwa kawowa).
Koszt szkolenia rady pedagogicznej 2000 zł.
Szczegółowy plan szkolenia

 1. Wyjaśnienie pojęcia „edukacja medialna”; edukacja medialna w różnych krajach europejskich,
  w Kanadzie i USA; dokumenty i deklaracje międzynarodowe, a także polskie dokumenty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krótka informacja na temat edukacji medialnej w dokumentach Kościoła Katolickiego;
 2. Pojęcie „kompetencja medialna” – media literacy; informacje na temat kompetencji medialnej nauczycieli;
 3. Zjawisko tabloidyzacji i manipulacji w mediach (omówienia konkretnych przykładów, wizualizacja zagadnień);
 4. Profilaktyka medialna – ochrona przed szkodliwym wpływem mediów; pornografia i przemoc
  w Internecie;
 5. Świadomy a bierny odbiorca, czyli jak nie być „kanapowym ziemniakiem”; mądre i zdrowe korzystanie z zasobów medialnych;
 6. Przykładowe propozycje realizacji edukacji medialnej w szkole, rola metod aktywizujących, krytyczna analiza przekazów medialnych i zwiększanie świadomości odbiorczej; prezentacja najciekawszych programów nauczania edukacji medialnej;
 7. Bezrefleksyjność – podstawowy problem współczesności; jak pomóc uczniom „włączyć myślenie” –  porady; obyczaje człowieka myślącego; krótki test dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 8. Przedstawienie i omówienie najważniejszych instytucji edukacji medialnej oraz promotorów wychowania do mediów;
 9. Podstawowa bibliografia dla nauczycieli, ważne i przydatne adresy stron internetowych, materiały do wykorzystania na lekcjach, test o mediach młodzieżowych dla uczniów.
 10. Zakończenie i rozdanie zaświadczeń dla uczestników szkolenia.

Współczesny świat to przede wszystkim świat medialny. Media towarzyszą nam nieustannie każdego dnia. Słuchamy radia, oglądamy telewizję, korzystamy z Internetu, czytamy gazety, trudno nam wyobrazić sobie bez nich codzienne funkcjonowanie. Rzeczywistość medialna przestaje już być rzeczywistością wirtualną, a staje się tą naszą, prawdziwą, czasami, niestety, jedyną …

Lecz skoro świat medialny tak bardzo wkracza w nasze życie i na nie oddziałuje, to dlaczego tak mało o nim wiemy i dlaczego się tak mało o nim uczymy? Umiejętność świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych zdaje się być kluczowa dla współczesnego człowieka. Dlatego tak ważne jest realizowanie edukacji medialnej począwszy już od pierwszego etapu edukacyjnego, a nawet od przedszkola i ciągłe zwiększanie kompetencji nauczycieli w tym zakresie.