CERTYFIKATY, NAGRODY…

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYRÓŻNIENIE Pani Karolina Teresa Witczak-Jabłońska na wniosek Komisji Egzaminacyjnej w związku uzyskaniem średniej ocen toku studiów 4.86 oraz oceny bardzo dobry przygotowanej pod kierunkiem dr Elźbieta Wróblewska pracy p.t. Rola sytuacji edukacji zdalnej czasie pandemii SARS-CoV-2 w wystąpieniu zjawiska wypalenia uczniowskiego zmian zachowaniach typu wśród uczniów szkoły podstawowej. Propozycja autorskiego projektu, To ważne, by były uważne ramach profilaktyki interwencji szkole. oraz złożeniem wynikiem bardzo dobry egzaminu magisterskiego przyznaje siÄ wyróżnienie „Za chlubne studia" Łódź, 19.07. 2021 Nauk Roman Palora prof SAN” Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „PsychoMEDIC.pl SekinkPycogkano-ychatyzych CERTYFIKAT Pan/Pani KAROLINA WITCZAK-JABŁOŃSKA dnia 15 marca 2022 uczestniczył/a w szkoleniu "Interwencja kryzysowa dla osób doświadczonych wojną w Ukrainie" (1 godz. 30 min). Warsztat organizowany przez NZOZ PsychoMedic.pl w ramach projektu Akademia Terapeuty poprowadziła mgr Joanna Sielska. Solidarni z Ukrainą! NZOZPrychoMedic.p sychiatryczna Akademia Terapeuty rnmed Katarzyna Niewinska PsychoMEDJC.pl NZOZ dr med. Katarzyna Niewińska Kierownik naukowy PsychoMedic.pl Klinika psychologiczno-psychiatryczna Organizator”Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekstMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „CERTYFIKAT Nr 85/1/11/2022 Pracownia Wsparcia Psychologicznego poMOC w Łodzi zaświadcza, że Pani KAROLINA WITCZAK-JABŁOŃSKA ur. 20 maja 1981 w Łodzi ukończył/a szkolenie Trening UmiejÄtnoÅ›ci Społecznych (TUS)-1i2 stopnia, w tym trening dla osób ze spektrum autyzmu, w wymiarze 30 godzin dydaktycznych uzyskała uprawnienia do prowadzenia TUS, w tym wykorzystania metod programu RlS kakTUS/ Laddir TRENERA PWP POMOC POOPES PODPIS TRENERA reSTART MOC Łódź 10 kwietnia 2022 INICJATYWA START 1”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „LOGOPEDYCZNEN Pani Karolina Witczak Jabłońska CERTYFIKAT urodzona dnia 20.05 1981 Łódż ukończyła kurs doskonalący Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole zorganizowany przez OÅrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej w Lublinie w dniu 12 pażdziernika 2021 .w wymiarze godzin dydaktycznych Osoba prowadząca: mgr Maria Bystrzanowska Zaświadczenie wydano na oodstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI dnia Nr 4/1 116/2021/0DN Matki CASTE sprawie placówek oskonalenia nauczycie Doskonalenia Nauczycieli 2019poz. 1045 odvodkadoskonalenia.naczy.ciel Lublin, 2.10.2021r.” Może być zdjęciem przedstawiającym tekstMoże być zdjęciem przedstawiającym tekstMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „INST C Pan/i Karolina Witczak-Jabłońska Tabłońska CERTYFIKAT ukończył/a szkolenie "Rotacyzm- diagnoza i terapia logopedyczna" zorganizowane przez Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie w dniu 30 czerwca 2022 wymiarze godzin dydaktycznych Osoba prowadząca: mgr Beata Nedwidek RELIABILLT Zaświadczenie wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy dnia 27 pażdziernika 2004 u sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (Dz.U 2004 2365) Nr 8265/44432/2022 instytut Edukacji akuly y18A F 102001 rbln Lublin, 2022.07.01”Brak dostępnego opisu zdjęcia. Może być zdjęciem przedstawiającym tekst    Brak dostępnego opisu zdjęcia. Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.